Varianter av forskerutillingen

Vi har beskrevet et utførlig undervisningsopplegg og et konkret format for forskerutstilling. Det er imidlertid mange måter å variere dette på.  Under er noen beskrevet, og har du erfaring med flere, kan du gjerne ta kontakt og beskrive det. 

1.  Avgrensede forskningsprosjekter.

Læreren kan avgrense problemstillingen innenfor et fagområde og med ev. føringer på metodevalg. Dette kan passe for litt mindre prosjekter mens man jobber innenfor aktuelt et tema.  Gruppestørrelse kan varieres fra individuelle prosjekter, smågrupper, til en felles problemstilling gitt av lærer til hele gruppen, men hvor elevene velger hypoteser.  Formatet for presentasjon av prosjektet, kan også varieres. 

2. Forskermesse. 

Forskermesse er beskrevet av Tuva Bjørkvold i boka "Helhetlig tilpasset opplæring", se det aktuelle kapitlet her.   Hennes prosjekt er skissert som litt kortere i varighet og presentasjonen av resultatet er hovedsaklig muntlig. 

3. Forskningstorg

Dette er noe Bekkestua skole gjør årlig og hvor alle elevene ved skolen deltar.  Det er mange ulike aktiviteter og prosjekter som blir vist fram. 

4. Annen type formidling av prosjektet

Hvorfor det? er et utstillingsformat. Men man kan også formidle de endelige resultatene på andre måter, enten som et alternativ eller i tillegg til utstillingen. Elevene kan lage en film hvor prosessen formidles. Det kan lages bok, både som selvskrevet med håndskrift, en trykket versjon eller digital bok.  Om prosjektet er aktuelt i lokalsamfunnet, kan man skrive en artikkel til lokalavisen. 

Og konkurransen Årets nysgjerrigper med frist 15. mars hvert år, er alltid interessert i bidrag!

5. Science fair

Hvorfor det? er inspirert av amerikansk science fair. Det er et utbredt konsept over hele USA som brukes på alle alderstrinn.  Nysgjerrigper og Hvorfor det? har valgt å tone konkurranse-aspektet ned slik at barn ikke skal føle seg som tapere i sin søken etter kunnskap. Vi legger også vekt på at elevene skal ha eierskap til problemstillingene sine og helst velge dem utfra egne interesser, observasjoner og erfaringer, snarere enn å lage en modell av et naturvitenskapelig fenomen utifra en oppskrift. Det finnes masse materiale om science fair på engelsk på nett for de som er interesserte i å se på dette. En morsom film fra finalen i Det hvite hus, ligger her