Forskerutstilling for ungdommer

En forskerutstilling er en engasjerende finale på en forskningsperiode også for ungdomstrinnet. Nivået på prosjektene tilpasses enkelt til de ulike alderstrinnene samt den enkeltes interesser og innsats. 
Grunnstegene i forskningsprosessen og plakatens utforming er den samme, logistikken i utstillingen likeså. Veldig mange av de forsknings-støttende aktivitetene er aktuelle for elever både i barne- og ungdomsskole. 

   

Språket i Nysgjerrigpermetoden, tekstene og filmene på denne siden er tilrettelagt elever fra 3.-7. trinn. Imidlertid finner dere de samme forskningsstegene godt beskrevet på Forskningsrådets sider og kalles der "Vitenskapelig metode for ungdomsskolen".  

I ungdomsskolen kan man som i barneskolen avsette et par økter i uka og ha forskning som et tverrfaglig prosjekt. Jeg foreslår da å lage en modulplan, tilsvarende det som er beskrevet for barneskolen.

En forskerutstilling kan også være et mål for prosjektarbeid over 6 uker i valgfaget "Forskning i praksis", f. eks. under andre halvår av valgfaget. Det gir mulighet for å arbeide med noen forskningsstøttende aktiviteter på forhånd, øve på ulike forskningsmetoder og gjøre korte, fellesprosjekter for å bli kjent med forskningsmetode. 

Forskningsrådet og Naturfagssenteret har gode beskrivelse av forskningsmetode for ungdommer som anbefales. Her ligger det også mange inspirerende eksempler på hva andre ungdommer har forsket på.  

Det som er spesielt nyttig fra denne lærersiden om Hvorfor det? for dere som underviser på ungdomstrinnet og vil arrangere forskerutstilling, er kapitlene om

  • Praktiske forberedelser, inkludert hvordan du kan bestille plakater
  • En annledes undervisning, særlig underkapitlet om elevrollen
  • Logistikk til utstillingen
  • Tilbakemelding, vurdering og diplomer
  • Å observere
  • Kreativitet
  • Forslag til aktiviteter i ulike fag
  • Historier om forskere til inspirasjon. 
  • Demo-eksperimentene også veldig godt egnet for ungdomsskolen som introduksjon til å forstå forskningsmetode. 

Det kommer en egen versjon av uke-for-uke tilpasset valgfaget "Forskning i praksis" etterhvert.