Prosjektleders sjekkliste

Det viktigste å huske fra uke til uke, Tidene er angitt  i uker. Elevenes oppstartsamling er ved uke 0, forskningsukene går fra 1-6 med utstilling i uke 6. Ukene før prosjektstart angis med – og beskriver ca. antall uker før prosjektstart.

 

Frist

Det som bør være avklart

-12

Avtale med skoleledelse og trinnlærere å gjennomføre Hvorfor det?

-9

Avklare hvem som skal være prosjektleder, gjerne to som samarbeider

-9

Info til alle lærerne på trinnet om prosjektet mtp. samarbeid om tema i timeplanen

-8

Avklare rombruk for barnas forskningsarbeid og utstillingslokale

-8

Sette dato for prosjektstart og utstilling

-8

Ev. kontakte ressurspersoner fra Hvorfor det? eller  Nysgjerrigper for råd mtp. opplæring

-8

Avklare budsjett (plakater, ev. premier og T-skjorter, ev. ekskursjoner, ev. mat på utstillingsdagen, mapper, notatbøker, overtid for alle ansatte på utstillingsdagen)

-4

Opplæring og fordeling av oppgaver blant lærerne

-4

Muntlig info på foreldremøte /skriftlig via epost

-4

Avtale hvem som skal ha introduksjonen overfor barna

-4

Bestille utstillingsplakater 

-4

Avtale hvem som skal lede dommerteamet, kontakte potensielle dommere

-4

Invitere en premieutdeler til utstillingen ( f. eks. rektor, ordfører, kjent person)

-2

Skaffe mapper, notatbøker, bluetack

-2

Lage ukeplan med forberedelsestid, timefordeling til gruppene, romplan

-2

Planlegge ev. ekskursjon til vitenmuseum, bibliotek, omliggende natur etc. i uke 1-2

-1

Ny og oppdatert info til alle lærerne på trinnene

-1

Sette opp forskerteam og hvem som skal følge opp de enkelte teamene

-1

Ev. sette opp egen landingsside på nettsiden.

0

Prosjektstart og elevene informeres

1

Skriftlig info til foreldrene om forskningsperioden + be om hjelp til utstillingsdagen

1

Henge opp plakater med Nysgjerrigpermetoden + modellplakat på arbeidsrommene.

2

Sette opp skjema hvor prosjektgruppene etterhvert angir de enkelte forskningsspørsmål.

2

Bestille ev. mat, spørre foreldre om å bake og delta i servering

3

Lage en tilpasset plan med tid og sted for de ulike undersøkelsene

3

Lage en oversikt over prosjektene med nummer, navn på barna og tema. Skriv det gjerne inn på landingssiden på nettet slik at dere kan lage individuelle diplomer

4

Ta ev. bilde av alle forskergruppene og legge inn i diplom-malen

4

Fordele oppgaver på utstillingsdagen blant lærere og andre voksne: tilsyn av elever, servering, konferansier, lyd, resepsjon, oppfølging av dommere, foto, publikumspris. Sjekk mot "Tidsplan på utstillingsdagen".

5

Nøste sammen trådene, gjøre nødvendige tilpasninger slik at alle elever kan komme i mål med sine undersøkelser og utstillingsplakat.

5

Printe ut diplomene på litt stivt papir (ikke legg på plast), fordele til det enkelte dommerpar som skal skrive på tilbakemeldinger og dele ut.

5

Ev. printe stemmesedler til publikumsprisen, forslag til mal fins på nettsiden

5

Lage ev. program, forslag til mal ligger på nettsiden

5

Tegne kart over hvor de ulike prosjektene skal stå, se eksempel.

5

Ev. invitere lokalavisa

6

Siste forberedelser for dommerne, se lenke på nettsiden til oppgaver for dommerleder.

6

Sette opp utstillingen

6

Sette opp resepsjon med velkomst til foreldre, ha kart, program og stemmesedler klart.

6

Sette opp til mat og servering

6

Foto av alle plakatene, både med og uten forskerteamet. Foto under selve utstillingen.

7

Intern muntlig evaluering i blant lærergruppen. 

7

Kort skriftlig evaluering, send gjerne tilbakemelding til Hvorfor det?  :-)