Uke for uke

Undervisningsopplegget er laget for 6 uker. Men du kan selvfølgelig bruke kortere eller lengre i tid. Forslag til opplegg er utførlig beskrevet under de enkelte ukene.  

 

Bruk også gjerne en modulplan, slik det er beskrevet under siden "Hvilke fag og kompetansemål er aktuelle". 
Her er et redigerbart eksempel på en modulplan. 

Uke 1 

Hva er forskning? 

 • Oppstart med introduksjon til Nysgjerrigpermetoden og forskerutstillingen "Hvorfor det?"
 • Forskersprint. Korte forskningsprosjekter i fellesskap
 • Øvelser for å fremme kreativitet

Uke 2 

Dette lurer jeg på. Samle idéer til spørsmål 

 • Øvelse for nøyaktig og kritisk observasjon
 • Historier og eksempler på problemstillinger som andre barn har å forsket på 
 • Undringsjakt / oppdagelsesferd 
 • Samle mange idéer til spørsmål

Uke 3 

Hvorfor er det slik?
Finne bakgrunnskunnskap, lage hypoteser og velge spørsmål.
 

 • Hva gjør spørsmål til gode eller dårlige å forske på?
 • Lage forslag til hypoteser til de ulike aktuelle spørsmålene 
 • Lete etter bakgrunnskunnskap. Få gjerne hjelp av en bibliotekar til å finne bøker/gode nettsteder
 • Velge spørsmål og hypoteser som skal utforskes
 • Lage en praktisk plan for undersøkelser og legge fram for læreren

Uke 4 

Gjøre egne undersøkelser 

 • Gjøre nødvendige avtaler og tillatelser med skole, hjemme eller andre
 • Forberede utstyr 
 • Lage registreringsskjema for resultater 
 • Utføre selve undersøkelsene

Uke 5  

Samle og tolke resultater 

 • Gjøre eventuelle gjenværende undersøkelser
 • Sammenfatte resultatene
 • Støtter resultatene hypotesen? 
 • Jobbe med utstillingsplakaten 

Uke 6  

Fortelle andre - utstillingsuke

 • Fullføre plakaten  
 • Øve på muntlig presentasjon 
 • Utstillingsdag med presentasjon for dommere, publikum, utdeling av diplomer og ev. premier
 • Eventuelt lage digital formidling av prosjektet