Samarbeid mellom hjem og skole

En forskerutstilling er en super mulighet for samarbeid mellom hjem og skole. 

 

  Dersom du er en initiativtaker som ønsker at elevene ved din skole skal få forske og vise fram prosjektene på en forskerutstilling, finner du her noen skisser til forskjellige samarbeidsformer basert på opplegg som er utprøvd ved ulike skoler. 

  Er du en forelder, kan du gjerne starte en diskusjon i FAU eller på foreldremøtet til et trinn. Ta gjerne kontakt med noen andre foreldre som du tror kan engasjere seg i dette. Som lærer er det kollegiet og skoleledelsen som er det naturlige utgangspunktet.  Møter du interesse, kan du gjerne ta diskusjonen videre og avklare hvem som skal stå som ansvarlig for prosjektet og hva de ulike som støtter kan og vil bidra med. Uavhengig av hvem som blir stående som ansvarlig, er det viktig å ha skolens ledelse med på laget og avtale gode informasjonskanaler ut til alle foreldrene underveis. 

  I tillegg vil jeg oppfordre til å inkludere biblioteket, dersom der har et godt bibliotek i nærheten. Det beskrives nærmere under en egen overskrift. 

  Her er noen forslag til ulike samarbeidsmodeller: 

  1. Skolen eier prosjektet, foreldre støtter

  • Elevene forsker i hovedsak i skoletiden, ca. 2 økter i uka.
  • Alle elever på et trinn eller i en klasse deltar, lærer deler inn i læringsvenner (forskningspartnere)
  • Gratis deltakelse for elever. Utgifter til utstillingsplakater dekkes av skolen.
  • Utstillingen skjer på en hverdag, f. eks kl. 16-19
  • Foreldrene informeres om prosjektet på forhånd på foreldremøte og skriftlig
  • Foreldrene bidrar samtaler med elevene i idéfasen mens elevene samler forslag til forskningsspørsmål
  • Noen prosjekter gjør undersøkelser og besøker eksperter i fritiden under veiledning/tilstedeværelse av foreldre
  • Foreldre kan bidra med nettverk for å rekruttere forskere som kan være dommere
  • Foreldre bidrar praktisk med kafé og ev. publikumspris på utstillingsdagen
  • Foreldre kan ev. bidra med T-skjorter og premier fra klassekasse eller kaféinntekter

  2. Skolen eier prosjektet, AKS/SFO og foreldre bidrar

  • Samme som under 1.
  • AKS/SFO gjør aktiviteter som øver observasjon og stimulerer kreativitet
  • Det skapes rom for at noen av elevenes undersøkelser kan gjøres i AKS/SFO-tiden 
  • Utflukter for ”undringsjakt” i SFO/AKS-tiden til f. eks. nærmiljø, natur, etc. for å bidra til å skape problemstillinger

  3. AKS/SFO eier prosjektet, foreldre og skole bidrar (for elever t.o.m. 4. trinn)

  • Forskningen skjer hovedsakelig i SFO/AKS-tiden, ca. to økter i uka
  • Alle elever på aktuelle trinn på AKS/SFO deltar, leder deler inn i læringsvenner (forskningspartnere)
  • Lærere kan bidra med forskningstøttende aktiviteter i ulike fag i undervisningstiden
  • Utstillingen skjer på en hverdag, f. eks kl. 16-19
  • Foreldrene informeres om prosjektet på forhånd på foreldremøte og skriftlig
  • Foreldrene bidrar samtaler med elevene i idéfasen mens elevene samler forslag til forskningsspørsmål
  • Noen prosjekter gjør undersøkelser og besøker eksperter i fritiden under veiledning/tilstedeværelse av foreldre
  • Foreldre kan bidra med nettverk for å rekruttere forskere som kan være dommere
  • Foreldre bidrar praktisk med kafé og ev. publikumspris på utstillingsdagen
  • Foreldre kan ev. bidra med T-skjorter og premier fra klassekasse

  Foreldre eier prosjektet, gjerne støttet fra skole og/eller AKS 

  • Forskningen skjer på fritiden
  • Frivillig deltakelse fra elevene
  • Prosjektet styres av en arrangørgruppe bestående av foreldre som har mandat fra FAU og kommuniserer godt med skoleledelsen
  • Prosjektet finansieres f. eks. via deltakeravgift, FAU-midler, kaféinntekter, inngangspenger for voksne eller sponsormidler.  Budsjett: Anslagsvis 100-150 kr per deltaker inkl. utstillingsplakater, T-skjorter og premier. 
  • Elevene rekrutteres til deltakelse i skoletiden ved et ”begeistringsbesøk” hvor de lærer forskningsmetode og inspireres gjennom fortellinger og eksperimenter til å melde seg på.
  • Arrangørgruppen bestiller utstillingsplakater som deles ut underveis. 
  • Arrangørgruppen setter ev. opp noen idéverksteder på kveldsstid slik at elevene kan få støtte til å finne gode problemstillinger og underveis i forskningsarbeidet
  • Lærere kan bidra med forskningstøttende aktiviteter i ulike fag
  • AKS/SFO kan ha ukentlig forskningstid hvor elevene kan jobbe stegvis med prosjektene sine. Her kan de som er går på AKS/SFO delta, men flere velger å åpne denne tiden for alle som er påmeldt Hvorfor det?
  • Utstillingen skjer på en lørdag eller søndag
  • Foreldrene informeres om prosjektet på forhånd på foreldremøte og skriftlig
  • Foreldrene er elevenes hovedveiledere under hele forskningsperioden med nettsiden til Hvorfor det? som støtte
  • Foreldre rekrutterer forskere som kan være dommere gjennom sitt nettverk
  • Foreldre har ansvar for alt det praktiske på utstillingsdagen