Økter og tidsbruk

Her er anbefalinger rundt økter og tidsbruk i forskerperioden.

Første uke er introduksjonsuke, og mange av aktivitetene skjer i fellesskap i stor gruppe.

Den uka selve undersøkelsene pågår, kreves det mye fleksibilitet. Legg en god plan i slutten av uka før for hvor og når de enkelte skal utføre prosjektene sine. Noen elever kan gjøre undersøkelsene sine hjemme/i nærmiljøet, andre bruker lokaler på skolen og kan trenge oppfølging av lærere. 

I mellomperiodene anbefales det å sette av to økter per uke for å arbeide med forskningsprosjektet, ca. 60-90 minutter per gang. Ha litt fleksibel tid, slik at elever som har nådd målet med arbeidsøkten, kan jobbe med andre oppgaver, lese eller gå ut og leke. Det er enklere å få elevene til å arbeide selvstendig og konsentrerte seg tidlig på dagen. 

Den siste uka før utstillingen vil det være ulikt hvor mye arbeid de enkelte har igjen. Men regn med at noen trenger en del oppfølging for å komme i havn, mens andre er nesten ferdige og kan gjøre andre aktiviteter.