En annerledes undervisning

For lærere og elever kan dette være en uvant måte å arbeide på. Dere som skal arbeide sammen bør bruke litt tid på å diskutere hvordan dere vil veilede elevene og organisere tiden i klasserommet. 
                                                   

Vi har forsøkt å gi noen tips til hvordan dere innrette dere praktisk, slik at dere får en mest mulig oversiktelig og praktisk gjennomførbar prosjektperiode.  Vi har skrevet litt om inndeling av elever, bruk av rom og tid. 

I tillegg har vi beskrevet lærerrollen. I prosjektperioden vil dere som lærere gi rammer for hva som er hovedtema hver uke og aktiviteter i de enkelte timene. Men de enkelte prosjektene skal elevene styre selv. 

Læreren blir en sparringspartner og veileder

Det varierer veldig hvor selvstendige elevene er og hvor godt de greier å samarbeide. Å snakke om noen enkle spilleregler for samarbeidet i forkant, kan gjøre det enklere for dem å arbeide sammen. Og det kan gi dem mulighet til å reflektere over samarbeidet underveis og bidra til en læringseffekt rundt hva som kan gi et godt samarbeid.