Praktiske forberedelser

Når dere forbereder bør dere, bør dere ha to mål for øyet: 
1) Elevenes læring gjennom forskningsprosjektet sitt
2) Selve utstillingen eller annen formidling av elevenes arbeid

 

Avklaringer før oppstart

Presenter prosjektet for ledergruppa på skolen, lærerne på trinnet og ev. skolefritidsordningen hvis det er for 3.-4. trinn. Det finnes gode filmer og powerpoint-presentasjoner på vår nettside som støtte. Dette bør gjerne gjøres i god tid sånn at det kommer inn årshjulet deres.

Ta avgjørelser på:

 • om dere vil ha en forskerutstilling eller annen formidling
 • når prosjektperioden skal være (i dette opplegget er det beregnet 6 uker, men kortere tid går an)
 • sette dato for utstilling eller når det skal gjøres tilgjengelig digitalt
 • hvilke trinn som skal involveres (3.-7.?)
 • lage en foreløpig plan (timer, kompetansemål, involverte lærere)
 • informasjon til foreldre (foreldremøter/ skriftlig)
 • budsjett
 • grad av involvering av øvrige lærere, ansatte som skolebibliotekar og skolefritidsordningen

Send epost til kontakt@hvorfordet.no og registrer deres skole. Så gir vi dere gode råd og svar på spørsmål!

Opplæring av lærere

Det er mye materiale tilgjengelig  på nettsiden til Hvorfor det?, sånn at trinnets lærere kan sette seg inn i hvordan man jobber med forskningsprosjekt. Se også lærerveiledningen til Nysgjerrigpermetoden, som vi samarbeider med. Dersom det passer, anbefales Nysgjerrigpers årlige lærerkonferanse på høsten, som er gratis og varer en dag. Det er også mulig å ta kontakt med ressurslærerne til Nysgjerrigper for å råd om praktisk bruk av Nysgjerrigpermetoden. 

Se nettsiden vår om andre skoler som har arrangert tidligere, som kan dele erfaringer. Besøk gjerne utstillinger ved andre skoler, de pleier være åpne for publikum. Dato og sted pleier å stå på den enkelte skoles landingsside på nettsiden til Hvorfor det?

De som er direkte involvert i prosjektet bør ha en ukentlig planlegging/evaluering ved starten av hver prosjektuke. Alle lærerne på trinnet bør kjenne til Nysgjerrigperprosjektet for å:

- se etter muligheter til å legge opp egen undervisning for å støtte opp om forskningsaktivitetene

- motivere dem til å engasjere seg i elevenes forskningsprosjekter

- få god forståelse av Nysgjerrigpermetoden og hvordan man praktisk veileder ulike elever og samtidig ivareta elevenes eierskap til prosjektene sine

Utstyr 

 1. Utstillingsplakater til elevenes prosjekter.
  Hvorfor det?-plakat bestilles til kostpris kr 60-70/plakat. Regn to elever per plakat. De bør bestilles minst tre uker før de skal deles ut til elevene. Bestill fra kontakt@hvorfordet.no på kopi-feltet. 
 2. Arbeidsheftet ”Nysgjerrigpermetoden for elever” kan skrives ut
 3. Veiledningsplakat til å henge opp på veggen og dele ut. Send mail til kontakt@hvorfordet.no for å få gratis fil. 
 4. Mappe (gjerne både digital og fysisk) opprettes for hver elev for informasjon til elevene og for å ta vare på det elevene har arbeidet med underveis.
 5. Notatbok (eller digitalt dokument) til hver av elevene hvor de kan skrive ned idéer, observasjoner, lage skisser og notere resultater
 6. Lærerkitt/lærertyggis ”bluetack” for å feste tekst/tegninger/skjema på plakatene
 7. Tegne- og skrivesaker 
 8. Tykke ark for å skrive ut diplomer. Send mail til kontakt@hvorfordet.no for å få gratis fil til flott diplom!
 9. Ev. premier (se eget avsnitt)
 10. Mat og drikke på fysisk utstilling.
  Her kan foreldre involveres i servering, og det er vanlig å ta kostpris eller dekke inn utgiftene til premier med et lite påslag.
 11. iPad/PC og skriver

 

Inndeling av elever

Når Hvorfor det? arrangeres i regi av skolen, er det naturlig at alle elevene deltar og at lærerteamet deler inn elevene grupper på 2-3 som arbeider sammen. Om man vil, kan elevene uttrykke ønsker om hvem de vil arbeide sammen med, men pass på utestenging. Det bør utvises fleksibilitet på sammensetningen underveis. 

Som hovedregel bør man jobbe i par. Dersom man forventer at en elev vil ha mye fravær eller ikke greie å bidra særlig i prosjektet, kan det være fint at denne er med som en tredjemann i et team. Velg par utifra hvem som jobber godt sammen, er på noenlunde samme faglige nivå og som kan ha sammenfallende interesser. Det er fint å sette sammen par av elever som kan jobbe selvstendig, slik at dere som lærere får bedre mulighet til å følge opp de andre som trenger mer støtte. 

Fra og med 2. forskeruke, er det fint å bruke timer hvor det er mulig til å dele hele elevgruppa eller ha flere lærere tilstede under arbeidet slik at det er lettere å følge opp de enkelte elevene. På 3. og 4. trinn, anbefales det én voksen veileder per 3-4 prosjektgrupper. 
 

Rom

Arbeidsrommene til elevene bør ha bord, PC/iPad, tegne- og skrivesaker. I tillegg bør det være en måte å lagre utstillingsplakatene og elevmappene på. Det er fint henge opp noen veiledningsplakater på veggene, om Nysgjerrigpermetoden og vår illustrasjon med eksempel på en plakat. Se vår nettside om maler og dokumenter.

 

Forberedelser til utstillingsdagen

Enkelte ting bør forberedes i god tid før utstillingen, selv om det meste kan ordnes de siste par ukene.

 1. Dommere.  Dere trenger ca. 1 dommer per 8 elever. Spør lærere på andre trinn eller nærliggende skoler, forskere blant foreldre, forskere fra nærliggende kunnskapsinstitusjoner. I tillegg kan dere spørre Akademiet for yngre forskere om noen av dem av mulighet til å komme. Send gjerne med dommerveiledningen i henvendelsen. Send epost til kontakt@hvorfordet.no for å få gratis dommerveiledning.
 2. T-skjorter. Dersom dere ønsker T-skjorter til elevene, må dette bestilles. Dette kan ev. finansieres via en foreldrekafé på utstillingsdagen. Send mail til kontakt@hvorfordet.no så kan vi bistå med bestilling av t-skjorter.
 3. Premier. Gode premier på tidligere utstillinger har vært gratisbilletter til Vitensentra o.a. fellesopplevelser. Det går også an å lage medaljer selv av ulike typer eller kjøpe medaljer av sjokolade. En "vandrepokal" for beste prosjekt pleier være stas og kan stilles ut i biblioteket etterpå sammen med plakaten.
 4. Premie-utdeler. Spør gjerne rektor, ordfører eller en annen lokal helt om å dele ut diplomer, premier eller medaljer.
 5. Underholdning. Noen skoler inviterer en person til å underholde i forbindelse med forskerutstillingen, gjerne finansiert med foreldredrevet kafé eller at foreldrene ordner lokal sponsor.