Singsaker skole

Singsaker skole
Singsaker Skole

Singsaker skole

Informasjon

Velkommen til forskerutstillingen "Hvorfor det?" på Singsaker skole!

Er det noe du er nysgjerrig på og har lyst til å finne svar på? Alle elever fra 3.-7. trinn på Singsaker skole inviteres til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling søndag 28. april 2019. Deltakelse er frivillig (og gratis), og arbeidet skjer på fritiden i løpet av en seks ukers periode fra mars 2019. Utstillingen heter "Hvorfor det?".
Du trenger ikke ha forskningsspørsmålet ditt klart når du melder deg på.

Se gjerne på filmer på denne nettsiden for å få hjelp til å komme i gang. Særlig animasjonsfilmene om Nysgjerrigpermetoden og "Det gode spørsmålet" er bra å se på.

Tidsplan
Info &Idéverksted (frivillig).Utdeling av plakater
tirsdag, 19. mars 2019 - 18:00
Matsalen på skolen kl. 18.
Idéverksted (frivillig). Utdeling av plakater.
onsdag, 27. mars 2019 - 17:00
Matsalen. Åpent hus 17-18
Lab-/testdag (frivillig), arbeide med plakatene.
torsdag, 11. april 2019 - 17:00
Matsalen. Åpent hus 17-18.
Klipp-og-lim-dag (frivillig), arbeid med plakatene
onsdag, 24. april 2019 - 18:00
Matsalen. Åpent hus 18-19.
Forskerutstilling.
søndag, 28. april 2019 - 15:30
Realfagbygget, NTNU (utstillere møter 15)

Kontakt arrangøren

Pernille Feilberg og Kathrine Vangen
Plakat

Hvordan forsker du?

Dette lurer jeg på

Det å stille gode spørsmål er veldig viktig for det videre forskningsarbeidet.

Følg med på det som skjer rundt deg og legg merke til når du synes noe er rart. Velg gjerne spørsmål rundt ting du er spesielt interessert i eller fra hjemstedet ditt. Det er lurt å ha en liten bok du kan skrive ned ting du lurer på. Snakk med venner og foreldre.

Dette lurer jeg på

Hvorfor er det slik?

Nå skal du prøve å svare på spørsmålet ditt. Hva kan årsaken være? Kan det være fordi…? Dette kalles å sette opp en hypotese, som betyr et forslag til forklaring. Skriv gjerne ned flere hypoteser som du tror kan være riktige.

Hvorfor er det slik?

Lag en plan

Prøv å finne ut mer om det temaet du har valgt.

Tenk på disse tingene: Hvor kan jeg finne ut noe om dette? Hvordan kan jeg gjøre undersøkelser? Hvem kan jeg spørre? De som jobber biblioteket, er eksperter på å lete etter stoff om ulike emner. Du kan også søke på internett, slå opp i leksikon eller spørre en ekspert.

Når du har samlet mer kunnskap, er det lettere å velge hvilke hypoteser du vil undersøke nærmere og hva slags undersøkelser du selv kan gjøre.

Lag en plan

Gjøre undersøkelser

Nå skal du selv gjøre undersøkelser for å sjekke om hypotesen din stemmer. Let etter både ting som kan tyde på at hypotesen er riktig, og ting som kan tyde på at den er feil. Kanskje du kan gjøre en test, ett forsøk eller en spørreundersøkelse?

Du observerer, teller og måler og noterer, ringer, leser, spør og graver.

Gjøre undersøkelser

Dette har jeg funnet ut

Etter du har gjort undersøkelsene dine, må du fortelle om hva du har funnet ut. Har du funnet ut noe som tyder på at hypotesen din er riktig? Eller kanskje resultatene din tyder på at hypotesen er feil?

Mange ganger kan resultatene være usikre. Prøv likevel å forklare hva du har funnet ut og hvorfor det ble slik.

Dette har jeg funnet ut

Fortell til andre

Plakat. På forskerutstillingen skal du vise frem det du har funnet ut på papp-plakat som kan stå på et bord.

Muntlig fremføring. Du skal fortelle om forskningen din til dommere som er ekte forskere. Det er lurt å øve på forhånd. Fremføringen skal bare ta 2-4 minutter.

Etterpå kommer det mange fra publikum som også er interessert i å høre om forskningen din.

Fortell til andre