Begeistring som drivkraft

Hvorfor det? bygger på noen grunnverdier som vi tar med oss i alt vi gjør, både de unge som forsker og voksne som legger til rette for det.  Under hele prosjektet ønsker vi å tappe inn i hva som skaper begeistring og engasjement hos barna. 

1. Kreativitet

Underveis skal det være rom for egne observasjoner og undring, tumle med idéer og uttrykksformer. Skap rom for aktiviteter som utløser kreativitet tidlig i forskningsperioden. 

2. Dette er barna og de unges egne prosjekter

Det betyr at de selv velger hva de skal forske på og hvordan de vil jobbe. Noen begrensning er det på hva som er lovlig, etisk og mulig, men det er viktig at de som forsker eier sin problemstilling. Det skaper motivasjon underveis og er en forutsetning for å oppleve mestringsfølelse. 

3. Prosessen er målet

Enderesultatet er læring og mestring, ikke perfekte forskningsresultater, tabeller eller ryddige plakater uten feil. Ved å selv forsøke å definere variable, uttrykke seg skriftlig og muntlig, velge hvordan man skal måle og telle ting, skapes begreper og knagger i hodet. Spør de konkrete spørsmål eller inviterer til samtale om konkrete problemstillinger, er det greit å svare og hjelpe på vei, men det skal være på barnas premisser. 

Senere og i andre læringssettinger vil disse knaggene gjøre det lettere forstå matematiske og statistiske begreper, og å gi en plattform for å forstå sammenhenger i f. eks. naturfag og samfunnsfag.