Informasjon til alle

Alle dere som vil holde en forskerutstilling, vil finne nyttig informasjon og støtte under. Den øverste delen passer både for lærere, foreldre og andre.

Det er nyttig å tenke på planleggingen som todelt: 

  1. Å legge til rette for at de unge kan jobbe godt med forskningsprosjektene sine.
  2. Logistikk på selve utstillingen.