Tilpasset opplæring

 Også i nye læreplan har elevene rett på tilpasset opplæring. Hvorfor det? kan gi deg en metode for å få det til.

Hvorfor det?-prosjekter gir god mulighet til tilpasning til den enkelte elev. Både de elevene som trenger noe ekstra å strekke seg mot og de som strever med ulike utfordringer kan gjøre prosjekter som er tilpasset dem. Det at de selv velger problemstillinger, gir ekstra motivasjon for læring, og det kan tilpasses deres eget nivå og gi mestring og ny lærelyst. 

Utdanningsforsker Tuva Bjørkvold har i sin bok ”Helhetlig tilpasset[i] opplæring” beskrevet ”Forskermesse”[ii], et undervisningsopplegg som både utvikler grunnleggende ferdigheter og muliggjør tilpasset undervisning.  

Tilpasset opplæring gjelder fortsatt i ny læreplan: "Elevene skal kunne nå kompetansemålene, men de gjør det med ulik kvalitet og på ulikt nivå. Tilpasset opplæring innebærer at læreren må ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper og hvordan de lærer når de planlegger opplæringen ut fra læreplanen." Hvorfor det? er en veldig god metode for å nettopp få til dette.

___________

[i] Tuva Bjørkvold (2010) ”Helhetlig tilpasset opplæring” Freidig forlag
[ii] Utdanningsnytt om forskermesse (2014) "Barn er ikke inndelt i fag"