Bli kjent med Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigpermetoden er Forskningsrådets tilpasning av forskningsmetode for barn.  Det gir en fin forklaring av hvordan barn selv kan forske, steg for steg. 

En kort animasjonsfilm - fin å bruke for elevene

Plakater og og en utførlig lærerveiledning kan bestilles her eller lastes ned fra Nysgjerrigper

Tekstversjon for elevene ligger  under knappen "Jeg vil forske" på www.hvorfordet.no 

Nysgjerrigpermetoden, tilpasset Hvorfor det?

 

1. Dette lurer jeg på

Det å stille gode spørsmål er veldig viktig for det videre forskningsarbeidet. Følg med på det som skjer rundt deg og legg merke til når du synes noe er rart. Velg gjerne spørsmål rundt ting du er spesielt interessert i eller fra hjemstedet ditt. Det er lurt å ha en liten bok du kan skrive ned ting du lurer på. Snakk med venner og foreldre.

2. Hvorfor er det slik?

Nå skal du prøve å svare på spørsmålet ditt. Hva kan årsaken være? Kan det være fordi…? Dette kalles å sette opp en hypotese, som betyr et forslag til forklaring. Skriv gjerne ned flere hypoteser som du tror kan være riktige.

3. Lag en plan

Prøv å finne ut mer om det temaet du har valgt. Tenk på disse tingene: Hvor kan jeg finne ut noe om dette? Hvordan kan jeg gjøre undersøkelser? Hvem kan jeg spørre? De som jobber biblioteket, er eksperter på å lete etter stoff om ulike emner. Du kan også søke på internett, slå opp i leksikon eller spørre en ekspert. Når du har samlet mer kunnskap, er det lettere å velge hvilke hypoteser du vil undersøke nærmere og hva slags undersøkelser du selv kan gjøre.

4. Gjøre egne undersøkelser

Nå skal du selv gjøre undersøkelser for å sjekke om hypotesen din stemmer. Let etter både ting som kan tyde på at hypotesen er riktig, og ting som kan tyde på at den er feil. Kanskje du kan gjøre en test, ett forsøk eller en spørreundersøkelse? Du observerer, teller og måler og noterer, ringer, leser, spør og graver.

5. Dette har jeg funnet ut

Etter du har gjort undersøkelsene dine, må du fortelle om hva du har funnet ut. Har du funnet ut noe som tyder på at hypotesen din er riktig? Eller kanskje resultatene din tyder på at hypotesen er feil? Mange ganger kan resultatene være usikre. Prøv likevel å forklare hva du har funnet ut og hvorfor det ble slik.

6. Fortell til andre

Plakat. På forskerutstillingen skal du vise frem det du har funnet ut på papp-plakat som kan stå på et bord.

Muntlig fremføring. Du skal fortelle om forskningen din til dommere som er ekte forskere. Det er lurt å øve på forhånd. Fremføringen skal bare ta 2-4 minutter.

Etterpå kommer det mange fra publikum som også er interessert i å høre om forskningen din.