Forskning som klasseprosjekt

Det er utarbeidet en lærerveiledning for 3. - 7. trinn, den ligger på Lærersiden.