Du er her

Et pilotprosjekt støttet av Udir - gi innspill!

Hvorfor det? har fått prosjektmidler fra Udir for å utvikle et undervisningsopplegg for klasserommet. Utstiillingen er arrangert 28 ganger i Norge, hovedsaklig med frivillig deltakelse, men også innenfor Aktivitetsskolen i Oslo. Vi har utviklet dette undervisningsopplegget som er prøvd ut som pilotprosjekt i mottaksklassen på Grefsen skole og på 5. trinn på Fernanda Nissen, og revidert etter erfaringer fra disse utstillingene.

Vi vil invitere alle interesserte lærere til å prøve ut dette i klassen sin.  Dere står fritt til å bruke alt tilgjengelig materiale når dere vil uten å gi tilbakemelding. 

Det er også mulighet til å spørre hverandre og dele erfaringer på Facebook-gruppa Hvorfor det? i klasserommet. Vi fra Hvorfor det? og Nysgjerrigper er også tilgjengelig i denne gruppa. 

Vi blir også veldig glade for en epost til kontakt@hvorfordet.no om at dere planlegger utstilling og når, og med mulighet for å sende en kort questback i etterkant for å høre hva slags erfaringer dere har samlet dere. 

Det gir oss mulighet til å forbedre og utvikle konseptet videre, og gjøre tilgjengelig det materialet dere trenger.