Foreldre arrangerer forskerutstilling

Ved mange skoler er det foreldre som arrangerer Hvorfor det?.  En arrangørgruppe med støtte fra FAU holder i trådene, og barna deltar frivillig og forsker i fritiden.  Dere kan se under "Utstillinger" hvilke skoler som har gjort dette og hva slags informasjon de har lagt ut om sin utstilling.