Foreldre som lurer

Har du et barn som arbeider med et forskerprosjekt?  Foreldre er viktige støttespillere, særlig når barna skal arbeide med forskningsprosjektet i fritiden, men også om dette er et skoleprosjekt.  Delta gjerne aktivt på idéverksteder dersom foreldre arrangerer det. 

I den første perioden arbeider de unge forskerne med å finne egne spørsmål å undersøke. Det er fint å være en sparringspartner i denne perioden, i startfaser bør du være åpen for mange idéer og la barna slipp fantasien løs.  Dere kan heller diskutere underveis når de skal jobbe med hypoteser og planlegging, om det praktisk gjennomførbart å undersøke disse spørsmålene.  Se også noen tips under til hva slags spørsmål som kan være egnede å forske på. 

Begeistringsdrevet

Husk at forskning skal være begeistringsdrevet, at barna må få styre mest mulig, og at din oppgave som forelder er å legge til rette. I disse forskningsprosjektene er veien målet, og barnas tanker og erfaringer underveis er det viktigste lærdommen. Vær derfor ikke så opptatt av resultater og den endelige presentasjonen, men støtt opp slik at de kommer i mål med noe å legge fram. 

Nederst på denne siden ligger det også noen tekster under som kan veilede deg litt som foreldreveileder til en forskerspire. 

Finn ut mer

Rett under er en video som forteller litt mer, gå også gjerne inn på siden til barna hvor forskningsmetoden forklares, se på filmer og les historier om andre barn som har forsket. 

Hva er en forskerutstilling?

En introduksjon til Hvorfor det?